terapia grupowa - co to?

Terapia grupowa to przede wszystkim grupa, w której otwarcie omowia się wszystko, co się dzieje pomiedzy jej uczestnikami. Często sa omawiane tematy alienacji, samotności, izolacji, charakteru relacji z innymi, problem wyrażania uczuć, wlasna potrzeba w innych ludziach zrywno jak i potrzeba innych we mnie, tolerancji i nietolerancji, złości, refleksji problemow życiowych w grupie, i t. i.

dlaczego terapia grupowa?

Gdy na naszi słowa, uczucia, działania, reaguje od razu kilku różnych ludzi, to ma większe znacznie i większy wpływ aniż reakcja jednego człowieka. W taki sposób terapia grupowa pozwala lepiej zrozumieć siebie i swoje relacje z innymi ludźmi, zobaczyć rzeczywiste konsekwencje komunikacji z nimi. Innymi słowy, grupa jest zwierciadłem, w którym można zobaczyć wlasne relacje z innymi w prawdziwym życiu.

jaki jest cel terapii grupowej?

Stymulowanie rozwoju osobowości, realistyczne rozumienie siebie i innych, ksztaltowanie uczciwych relacji z innymi i pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych i interpersonalnych.

od czego zalezy sukces terapii grupowej?

Od poziomu zaufania członków grupy, co pomaga mówić o sobie; od udziału w grupie osób z różnym doświadczeńiem życiowym; od osiągnięcia wspólnych celów grupy poprzez wspólne wysiłki; od poczucia wspólnoty, solidarnoњci; od udziału wykwalifikowanych trenerów; od umowy pomiedzy ucestnikami przystosowywać się do pewnych zasad i t.i.

kim sa trenerzy w terapii grupowej?

To sa wykwalifikowani psycholodzy lub psychoterapeuci w odpowiedni sposób dodatkowo wyszkoleni. Są oni członkami grupy, ale ich funkcje są specyficzne. Oni nie rozwiazuja wlasne problemy osobiste, i starają się pomóc uczestnikam grupy lepiej zrozumieć co się dzieje w sobie i w grupie, zapewniaja opieku wsparcie w trakcie terapii grupowej.