Terapia rodzin to rodzaj psychoterapii relacji interpersonalnych, ktora ma za cel usunięcie zaburzeń emocjonalnych w rodzinie, co zwykle sa najbardziej widoczne u jednego pacjenta - członka rodziny.

trwalosc terapii rodzin

Trwalosc terapii rodzin waha się od kilku tygodni do nawet kilku lat i taka psychoterapia zwykle skladza się z kilku etapów. Czas trwania terapii zalezy od poziomu zaburzeń psychicznych "nosiciela symptomu", poziomu konfliktow miedzyosobowych w rodzinie i motywacji rodziny do osiągnięcia terapeutycznej zmiany. Na poczatku terapia rodzin prowadzona jest z częstotliwością 1 - 2 sesje tygodniowo, następnie spotkania odbywaja sie 1 raz na 2 tygodnie lub 1raz na 3 tygodnie.

etapy terapii rodzin

Zazwyczaj terapia rodzin skladba się z nastepujacych etapow:

  • rozpoznanie rodziny, wstępny etap;
  • wyeliminowanie konfliktu rodzinnego;
  • rekonstrukcja;
  • wsparcie.

Taka sekwencja etapów uzasadnia zastosowanie różnych metod na roznych etapach psychoterapii. W zależności od celów i zakresu informacji diagnostycznych, stosuje sie rozne psychoterapeutyczne metody w terapii rodzin.