Psychoterapia systemowa jest rodzajem terapii rodzin i grup, teoretyczna podstawa ktorej sluzy podejscie systemowe z glownym postulatem ostatniego o niemożliwosci obniżenia całości do sumy części.

Podejscie systemowe - kierunek metodologii badań, który rozpatrywa obiekt jako zintegrowany w całość zestaw elementów w relacjach między nimi, czyli obiekt jako system.

Innymi podstawowymi pomyslami psychoterapii systemowej sa tak zwana cyrkularna wzajemna przyczynowość , zaleznosc zmiany całego systemu od zmiany jednej jego czesci, dążenie do utrzymywania systemowej homeostazy i jednocześnie dążenie do zmian.

Psychoterapia systemowa szerzej traktuje terapie rodzin i sugeruje możliwość pracy jak z indywidualnymi pacjentami tak i z organizacjami; psychoterapeuta przy tym myśli w kategoriach całościowej struktury rodziny lub grupy.

Stanowisko psychoterapeuty w psychoterapii systemowej opiera się na potrzebe stac się częścią systemu, dolaczyc sie do rodziny lub grupy, zachowując stanowisko neutralności do pomyslow, zasad i regulow, które istnieją w rodzinie lub grupie jako całości i do poszczególnych jej członków. Ze slow Virginii Satir: "Psychoterapeuta przychodzi, jako nieznajomy partner w komunikacji i jak obcy pyta się o drogach w tym systemie". Klient z kolei jest traktowany, jako osoba kompetentna nawet, jako ekspert.

Celem psychoterapii systemowej a rowniez glowna zasada podejścia systemowego jest - jak najoszczędniejszymi środkami nadać taki impuls systemowi z problemem, który byłby wystarczający, aby system rozwiązal ten problem sam.

Dzisiaj psychoterapia systemowa jest jednym z najszerzej reprezentowanych, perspektywnych, oszczednych i terapeutycznie skutecznych kieronkow psychoterapii rodzin. Pomysły stosownie struktury i komunikacji w systemie, który rozwijaja sie w ramach psychoterapii systemowej są również wykorzystywane dziś do postrzegania procesów zachodzących w innych systemach społecznych (organizacjach, rządach i w innych strukturach politycznych). I te pomysіy gruntuja się na zasadach podejścia systemowego.